Báo cáo quan trắc môi trường là gì – Vì sao phải lập báo cáo quan trắc?

Báo cáo quan trắc môi trường là gì? lập báo cáo quan trắc theo thông tư 43. Là một sản phẩm chắc hẳn không thể thiếu trong bộ hồ sơ bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp. Đặc biệt đối với Cơ quan chức năng thì báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công cụ quan trọng để quản lý môi trường tốt hơn.

Chúng ta có thể xem báo cáo quan trắc môi trường định kỳ như là một người bạn thân thiết đối với Doanh nghiệp bạn. Vì trong báo cáo quan trắc môi trường định kỳ luôn đưa ra biện pháp giúp ngăn ngừa, giảm thiếu tác nhân gây ô nhiễm môi trường để trình lên Cơ quan chức năng.

Vậy báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là tên gọi mới thay thế cho tên gọi cũ là (báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43). Là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn môi trường tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền như các chi cục bảo vệ môi trường, Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích của việc báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty. Đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm phát sinh giúp công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

Báo cáo quan trắc môi trường là gì – Vì sao phải lập báo cáo quan trắc?

Nguồn phát sinh gây ô nhiễm có thể là nước thải, khí thải, các chất thải rắn nguy hại, định kỳ sẽ được lấy mẫu phân tích tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

Quy trình thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh, thu thập số liệu về hoạt động của cơ sở, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội liên quan.

– Xác định nguồn gây ô nhiễm như khí thải, chất thải rắn, nước thải, các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ sở.

– Thực hiện việc lấy mẫu không khí nhà xưởng, nước thải, không khí xung quanh… sau đó đo đạc, đánh giá tác động của quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lên môi trường. Đây là bước lâu nhất của việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Cam kết khắc phục các nội dung chưa đạt, biện pháp và thời gian khắc phục; cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các biện pháp xử lý, giảm thiểu chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và giải quyết về Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng Môi trường ở quận, huyện).

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường là gì

Nội dung thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

– Thứ nhất, tiến hành lập để theo dõi số lượng, thực trạng và diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở kinh doanh đến chất lượng môi trường xung quanh.

– Thứ hai, tiến hành theo dõi về lưu lượng, khối lượng, tần suất và định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung và một số chỉ tiêu khác. Tần suất đo đạc, phân tích tối thiểu 3 tháng 1 lần.

– Thứ ba, định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như nước mặt, nước ngầm, không khí, đất thì nếu tại khu vực không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước tiến hành lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng 1 lần.

– Thứ tư, lập để theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố nếu có phát sinh như xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Quy trình thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

– Bước 1: tiếp nhận thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ cử nhân viên đến tận nơi dự án hoạt động để khảo sát các vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, môi trường, địa chất,… tại khu vực nơi dự án triển khai. Đồng thời qua đó cũng xác định nguồn ô nhiễm phát sinh như các nguồn nước thải, nguồn khí thải, chất thải, rác thải,…

– Bước 2: Lấy mẫu nguồn thải gây ô nhiễm trong suốt quá trình dự án hoạt động như nguồn nước thải, nguồn khí thải xung quanh, khí thải tại nguồn, mẫu đất, rác thải nguy hại,… Đo đạc các thông số về độ rung, tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng. Tùy vào ngành nghề hoạt động của công ty mà mẫu lấy có thể khác nhau.

– Bước 3: sau khi đã có mẫu nguồn thải, tiếp theo sẽ đem phân tích tại phòng thí nghiệm. Thực hiện việc đo đạc, thống kê thông số đặc trưng của mẫu nước thải, khí thải,… môi trường xung quanh xem có tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành hay không.

– Bước 4: Liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm đã và đang sử dụng. Qua đó sẽ đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng nguồn ô nhiễm như thế nào đối với môi trường, con người xung quanh tại khu vực dự án triển khai. Tiến hành xây dựng các hệ thống xử lý nguồn thải. Xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu và dự phòng sự cố.

– Bước 5: Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, đề ra các biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục. Cam kết thực hiện và vận hành các biện pháp xử lý ô nhiễm.

– Bước 6: Đến bước này, chúng tôi sẽ thực hiện viết báo cáo cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp một số giấy tờ liên quan đến dự án như giấy đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai điện nước 3 tháng gần nhất,… Kết hợp với kết quả mẫu đã phân tích tại phòng thí nghiệm. Nhân viên viết bài chúng tôi sẽ tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43 cho khách hàng.

– Bước 7: Hoàn thành hồ sơ và gửi khách hàng ký. Sau đó sẽ gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định. Và phê duyệt hồ sơ tại khu vực dự án triển khai.

Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường định kỳ

Trích dẫn từ thông tư 43/2015/TT-BTNMT có quy định về tần suất thực hiện báo cáo số liệu quan trắc môi trường như sau:

1. Đối với các đơn vị thực hiện chương trình báo cáo quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:

a) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc;

b) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường theo tháng, quý. Trước ngày 15 của tháng tiếp theo;

c) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ. Và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.

d) Truyền liên tục theo thời gian thực kết quả quan trắc tự động, liên tục.

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:

a) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;

b) Truyền trực tuyến liên tục (24/24 giờ) kết quả quan trắc tự động. Liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin. Và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.

3. Đối với các khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp. Làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

a) Số liệu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các khu kinh tế. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại. Khoản 4 Điều 21 Thông tư này gửi báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại.

Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ . Về quản lý chất thải công nghiệp và phế liệu công nghiệp. Thực hiện truyền liên tục kết quả quan trắc tự động. Liên tục theo thời gian thực về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Phân biệt báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì. Và báo cáo quan trắc môi trường lao động.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bài viết liên quan

Liên hệ: 089.945.5665

logo-zalo-vector

Chat với chúng tôi qua Zalo

Email: langtm@htxnongnghiepso.com

Nhập form liên hệ với chúng tôi

thông tin liên hệ

Qúy khách hàng vui lòng điền thông tin vào form dưới đây .
*Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.