Thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025

TTĐT – UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025.

​Theo đó, xây dựng Làng thông minh với mục tiêu tạo nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng như: Công nghệ, nông nghiệp, việc làm, nâng cao năng suất lao động cho người dân nông thôn, sự gắn kết của cộng đồng, y tế, giáo dục, năng lượng, xử lý rác thải, khu vực đáng sống, bảo vệ môi trường, xanh, sạch… Trong tương lai, đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương. Từ việc thống nhất được các khái niệm và cách tiếp cận Làng thông minh cho xã Bạch Đằng sẽ tạo tiền đề hướng đến xây dựng xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới, nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh là quá trình thường xuyên, liên tục hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, đảm bảo hài hòa các hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa (bản sắc riêng).

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh, xã Bạch Đằng được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; là mô hình mẫu để tổ chức nhân rộng tại các xã có điều kiện tương tự trên địa bàn tỉnh.

UBND xã Bạch Đằng căn cứ các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và các nhóm vấn đề trọng tâm về “Xây dựng làng thông minh”, tổ chức xây dựng Đề án “Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, trình UBND thị xã Tân Uyên thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau khi Đề án được phê duyệt, chỉ đạo các Ban phát triển ấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, cơ chế chính sách, nội dung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và “Làng thông minh”đến từng hộ dân trên địa bàn xã tham gia thực hiện, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nói chung, làng thông minh nói riêng đê nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho chính mình. Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng theo Đề án được duyệt. Huy động sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án.

UBND thị xã Tân Uyên chỉ đạo UBND xã Bạch Đằng tổ chức thực hiện hoặc thuê tư vấn hỗ trợ xây dựng Đề án “Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, trong đó lồng ghép các nội dung thí điểm “Làng thông minh”. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan lồng ghép các chương trình, dự án, hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã Bạch Đằng trong quá trình triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và “Làng thông minh”; thu hút và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế có tiềm năng tham gia các dự án, các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng.​

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bài viết liên quan

Liên hệ: 089.945.5665

logo-zalo-vector

Chat với chúng tôi qua Zalo

Email: langtm@htxnongnghiepso.com

Nhập form liên hệ với chúng tôi

thông tin liên hệ

Qúy khách hàng vui lòng điền thông tin vào form dưới đây .
*Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.